Penangkapan Yesus/2

Dari In-Christ Wiki, Wiki Kristen Indonesia

Langsung ke: navigasi, cari
<<
Perjanjian Baru > Cerita Paskah >
Penangkapan Yesus
>>
40 Mt 26 29 RG.jpg

Kemudian Yesus dibawa menghadap Imam Besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal Imam Besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana Imam Besar, tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi, yang mengenal Imam Besar, kembali ke luar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu lalu membawa Petrus masuk, dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiang dekat api.
Matius 26:57-58, Markus 14:53-54, Yohanes 18:12-16
Peralatan pribadi