Rendahkan Diri & Hati

Rendahkan Diri

Allah tidak pernah meminta kita menjadi rendah diri/minder (1 Timotius 4:12),
tetapi kita perlu merendahkan diri kita ketika kita berpuasa (Imamat 16:29), di
hadapan Tuhan/berdoa (2 Raja-raja 22:19, Daniel 10:12, Yakobus 4:10, 1 Petrus
5:6), pada saat penyesalan [tidak mencari alasan pembenaran diri] (2 Tawarikh
34:27), dan terhadap yang lain [tidak menonjolkan diri atau angkuh/sombong](1
Petrus 5:5).  Dalam hal kerohanian, kita sebaiknya dapat merendahkan diri kita
seperti anak kecil yang sepenuhnya percaya pada Allah (Matius 18:4).  Jika kita
mau merendahkan diri kita, maka kita akan ditinggikan Allah (Matius 23:12, Lukas
14:11, 18:14, 2 Korintus 11:7)

Rendahkan hati

Siapa yang merendahkan hati akan :
1. Makan dan kenyang (Mazmur 22:27)
2. Dibimbing dan diajarkan Alah (Mazmur 25:9)
3. Mewarisi negeri (Mazmur 37:11)
4. Dimahkotahi keselamatan (Mazmur 149:4)
5. Dikasihani Allah (Amsal 3:34, Yakobus 4:6, 1 Petrus 5:5)
6. Menerima pujian (Amsal 29:23)
7. Dihidupkan semangatnya (Yesaya 57:15)
8. Dihibur Allah (2 Korintus 7:6)

Marilah kita berlomba dalam merendahkan diri kita dan merendahkan hati kita. 
Jangan mencari kemegahan diri sendiri, tetapi utamakanlah satu dengan yang lain.
Haleluya, Amin.

Salam kasih, Deny S Pamudji, Jakarta Berdoa

Kategori: Bahan Renungan Alkitab

Comments

Terima kasih

Yess, blog yang menguatkan dan mengingatkan untuk tetap rendah hati. Terima kasih ya