bersatu

Doa Syafaat Yesus

Doa Syafaat Yesus (Yohanes 17)

Nikmatnya menjadi pengikut
Yesus ialah selain Yesus adalah Gembala Yang
Baik, Dia juga
seorang pendoa syafaat untuk kita.  Tidak seperti nabi-nabi
lain
yang melepaskan umatnya untuk berdoa sendiri-sendiri atau untuk berdoa

untuknya, Yesus malah mendoakan pengikut-Nya.  Bukan hanya
pengikut saat
itu, tetapi juga orang-orang yang menjadi
pengikut-Nya melalui pemberitaan
Injil.  ... selengkapnya »

Syndicate content